Διόρθωση υπερεκθεμένου πυρήνα με το Photoshop


  
  
  
  

Οδηγός  διόρθωσης του trail με το Photoshop

Οδηγός Σμίκρυνσης άστρων

Κατεβάστε τον οδηγό εδώ

Οδηγός ΗaOiiirgb 1/6

Οδηγός ΗaOiiirgb 2/6

Οδηγός ΗaOiiirgb 3/6

Οδηγός ΗaOiiirgb 4/6

Οδηγός ΗaOiiirgb 5/6

Οδηγός ΗaOiiirgb 6/6

Οδηγός πως βγάζουμε Flats

Οδηγός επεξεργασίας οξύτητας (high pass layer sharpening)